Yükleniyor ...

Belden Kırma Kaya Kamyonu

FAZLA KARI TAŞIMA

Volvo İş Makineleri kaya kamyonu konseptini geliştirmiştir. Ve tüm dünyada, en zor koşullar altında, arazilerde ve uygulamalarda çalışmada kaya kamyonları taşımacılığında halen tartışmasız lideriz. Taş ocaklarından, madenciliğe, tünel kazmadan hafriyata, malzeme elleçlemeden, atık toplamaya, Volvo kaya kamyonları her gün işinizin en yüksek standartlar ile yapılmasını sağlar.

İş Makineleri kaya kamyonu konseptini geliştirmiştir. Ve tüm dünyada, en zor koşullar altında, arazilerde ve uygulamalarda çalışmada kaya kamyonları taşımacılığında halen tartışmasız lideriz.